Obecně závazná vyhláška města Rakovník č. 4/2005 o vyhlášení závazných částí změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru Rakovník v lokalitách ,,Luženská“ a ,,Na Studánkách“ v k. ú. Rakovník, kterou se mění OZV města Rakovníka č. 30/1997, o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Rakovník