Obecně závazná vyhláška obce Tísek č.2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství