Nařízení obce Želetice, kterým se zrušuje nařízení obce Želetice „č. 3/2015“ - Tržní řád obce Želetice, okres Znojmo

Předpisy, ke kterým existuje návaznost

Název Číslo Druh návaznosti Datum nabytí účinnosti Datum vyhlášení
Správce Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů provedl opravu metadat:
  • Skupiny oblastí právní úpravy a zákonného zmocnění: regulace prodeje zboží a nabízení služeb - tržní řád: zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon - § 18 odst. 1 → zrušovací: ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky - čl. 79 odst. 3 - zrušovací nařízení