O stanovení podmínek pro pořádání veřejnosti přístupných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku

Správce Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů provedl opravu metadat:
  • Datum vydání: 26.06.2017 → 25.09.2017
  • Datum vyvěšení na úřední desce: 27.06.2017 → 27.09.2017
  • Datum nabytí účinnosti: 12.07.2017 → 12.10.2017