Část společného školského obvodu základní školy

Správce Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů provedl opravu metadat:
  • Skupiny oblastí právní úpravy a zákonného zmocnění: školské obvody - základní školy: zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon - § 178 odst. 2 písm. b) → školské obvody - základní školy: zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon - § 178 odst. 2 písm. c)
  • Datum vydání: 11.01.2016 → 14.12.2015
  • Datum nabytí účinnosti: 27.01.2016 → 26.01.2016