Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Předpisy, které navazují na tento

Název Číslo Druh návaznosti Datum nabytí účinnosti Datum vyhlášení