Obecně závazná vyhláška obce Smržov č.2/2017 kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy

Správce Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů provedl opravu metadat:
  • Datum nabytí účinnosti: 12.05.2017 → 10.05.2017