Nařízení města Hořovice kterým se stanovují maximální ceny za nájem hrobových míst a za služby poskytované v souvislosti s nájmem hrobových míst na veřejném pohřebišti v Hořovicích