kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2013, kterou se vydává Požární řád obce Horní Libchava, stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se účastní větší počet osob.

Správce Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů provedl opravu metadat:
  • Datum nabytí účinnosti: 09.05.2023 → 24.05.2023