Obecně závazná vyhláška obce SVijany o stanovení obecního systému odpadového hospodářství