Vyhláška č. 1/2001, kterou se vydává Provozní řád pobytu na území „Rekreační oblast Palava“

Přílohy

Předpisy, které navazují na tento

Název Číslo Druh návaznosti Datum nabytí účinnosti Datum vyhlášení
Správce Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů provedl opravu metadat:
  • Skupiny oblastí právní úpravy a zákonného zmocnění: veřejný pořádek - jiné: zákon č. 128/2000 Sb., o obcích - § 10 písm. a) - jiné → jiná: ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky - čl. 104 odst. 3