Obecně závazná vyhláška č.1/2022 kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství, ze dne 16. 12

Předpisy, ke kterým existuje návaznost

Název Číslo Druh návaznosti Datum nabytí účinnosti Datum vyhlášení
Správce Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů provedl opravu metadat:
  • Právní předpisy ke kterým je návaznost: → Novelizace: 3/2021
  • Datum nabytí účinnosti: 16.09.2022 → 14.10.2022