Obecně závazná vyhláška obce Bukovinka č. 6/2019 Řád veřejného pohřebiště, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 5/2002 Řád veřejného pohřebiště

Správce Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů provedl opravu metadat:
  • Skupiny oblastí právní úpravy a zákonného zmocnění: jiná: Ústava České republiky - čl. 104 odst. 3 → zrušovací: Ústava České republiky - čl. 104 odst. 3
  • Datum vyvěšení na úřední desce: 11.12.2019 → 01.11.2019