o mimořádných rostlinolékařských opatřeních k ochraně proti šíření škodlivého organismu Grapevine flavescence dorée phytoplasma (vymezené území Bulhary)