Obecně závazná vyhláška obce Velhartice o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Správce Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů provedl opravu metadat:
  • Skupiny oblastí právní úpravy a zákonného zmocnění: místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství: zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích - § 14 - za obecní systém odpadového hospodářství; veřejný pořádek - jiné: zákon č. 128/2000 Sb., o obcích - § 10 písm. c) - jiné → místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství: zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích - § 14 - za obecní systém odpadového hospodářství