kterou se mění vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění vyhlášky statutárního města Brna č. 21/2001 a vyhlášky statutárního města Brna č. 25/2001

Předpisy, ke kterým existuje návaznost

Název Číslo Druh návaznosti Datum nabytí účinnosti Datum vyhlášení
Správce Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů provedl opravu metadat:
  • Právní předpisy ke kterým je návaznost: Novelizace: 20/2001; Novelizace: 21/2001; Novelizace: 25/2001 → Novelizace: 20/2001