Obecně závazná vyhláška obce Kostelní Vydří č. 1/2019, kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy

Správce Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů provedl opravu metadat:
  • Datum vyvěšení na úřední desce: 23.03.2019 → 20.03.2019
  • Datum nabytí účinnosti: 05.04.2019 → 04.04.2019