Obecně závazná vyhláška obce o místním poplatku z pobytu