Obecně závazná vyhláška o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích