Nařízení města č. 12/2003 o zrušení zákazu vstupu do lesů (do lesních porostů) v rámci obecného užívání lesa tj. mimo lesní cesty v celém správním obvodu obce s rozšířenou působností města Rakovník