Obecně závazná vyhláška č. 02/2008 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí