Obecně závazná vyhláška města Rakovník č. 2/92 o zřízení městské policie