Vyhláška č. 1/2003 O udržování čistoty a veřejného pořádku na území obce Bukovinka

Předpisy, které navazují na tento

Název Číslo Druh návaznosti Datum nabytí účinnosti Datum vyhlášení
Správce Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů provedl opravu metadat:
  • Skupiny oblastí právní úpravy a zákonného zmocnění: veřejný pořádek - jiné: zákon č. 128/2000 Sb., o obcích - § 10 písm. c) - jiné → veřejný pořádek - jiné: zákon č. 128/2000 Sb., o obcích - § 10 písm. c) - jiné; ochrana ovzduší - spalování suchého rostlinného materiálu: zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší - § 16 odst. 5 ; veřejný pořádek - chov a pohyb zvířat: zákon č. 128/2000 Sb., o obcích - § 10 písm. a) - chov a pohyb zvířat; pohyb psů: zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání - § 24 odst. 2; veřejný pořádek - údržba a ochrana veřejné zeleně: zákon č. 128/2000 Sb., o obcích - § 10 písm. c) - údržba a ochrana veřejné zeleně; veřejný pořádek - hlučné činnosti: zákon č. 128/2000 Sb., o obcích - § 10 písm. a) - hlučné činnosti