Obecně závazná vyhláška města Bezdružice, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Bezdružice č. 1/2003, o závazných částech územního plánu města

Správce Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů provedl opravu metadat:
  • Datum vydání: 20.12.2022 → 19.12.2022