Obecně závazná vyhláška obce Bukovinka č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu

Správce Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů provedl opravu metadat:
  • Datum nabytí účinnosti: 27.03.2021 → 26.03.2021