Obecně závazná vyhláška města Rakovník č. 11/2005 o vyhlášení závazných částí změny č. 5 územního plánu sídelního útvaru Rakovník v lokalitách ,,Průmyslová zóna JIHOZÁPAD“, ,,KOZÍ HŘBETY“, ,,ZÁTIŠÍ JIH“ v k. ú. Rakovník, kterou se mění OZV města č. 30/1997 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Rakovník