Nařízení č. 1/2020, kterým se stanovují ceny nájmů míst na veřejném pohřebišti v Bezdružicích a služby hřbitovní poskytované v souvislosti s pronájmem a užíváním veřejného pohřebiště