OZV č. 1/2018, kterou se zrušuje OZV č. 1/2006 o stanovení podmínek pro pořádání a průběh akcí typu technoparty a o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s jejich konáním