Obecně závazná vyhláška obce Klenovice č. 5/2019, o místním poplatku ze vstupného