kterým se zrušuje nařízení Moravskoslezského kraje č. 1/2022, kterým se stanovují maximální ceny veřejné linkové osobní vnitrostátní silniční dopravy a železniční osobní vnitrostátní dopravy provozované v rámci Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS na území Moravskoslezského kraje pro tarifní oblast REGION v případě jednotlivého jízdného uplatňovaného u dopravců poskytujících přepravu výhradně v Tarifu ODIS