Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Kuřim