Obecně závazná vyhláška obce Křečhoř č. 1/2022, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Předpisy, ke kterým existuje návaznost

Název Číslo Druh návaznosti Datum nabytí účinnosti Datum vyhlášení
Správce Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů provedl opravu metadat:
  • Datum vydání: 14.12.2022 → 13.12.2022
  • Datum nabytí účinnosti: 03.01.2023 → 18.01.2023