Obecně závazná vyhláška obce Proseč pod Ještědem č. 1/2021, O místním poplatku z pobytu

Předpisy, které navazují na tento

Název Číslo Druh návaznosti Datum nabytí účinnosti Datum vyhlášení