kterým se mění a doplňuje nařízení statutárního města Brna č. 7/2019, kterým se zakazuje reklama šířená na veřejně přístupných místech mimo provozovnu

Předpisy, ke kterým existuje návaznost

Název Číslo Druh návaznosti Datum nabytí účinnosti Datum vyhlášení