Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 o symbolech obce Bezvěrov

Předpisy, ke kterým existuje návaznost

Název Číslo Druh návaznosti Datum nabytí účinnosti Datum vyhlášení