kterým se vydává ceník za užití místních komunikací nebo jejich určených úseků vymezených v nařízení města Hořovice č. 1/2022 k stání silničních motorových vozidel