Nařízení Města Podbořany č. 2/2008 ze dne 14. května 2008, kterým se zrušuje obecně závazná vyhláška Města Podbořany o stanovení koeficientu pro vyměření daně z nemovitostí ze dne 12. 7. 1995 a obecně závazná vyhláška, která mění OZV Ze dne 12.7.1995, vydaná 23.8.1995, obě vydané v přenesené působnosti radou Města Podbořany

Správce Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů provedl opravu metadat:
  • Datum vydání: 15.05.2008 → 14.05.2008