OZV, KTEROU SE ZAKAZUJE POŽÍVÁNÍ ALKOHOLICKÝCH NÁPOJŮ ZA ÚČELEM ZABEZPEČENÍ MÍSTNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ VEŘEJNÉHO POŘÁDKU NA VYMEZENÝCH VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍCH