Obecně závazná vyhláška č. 4/2004 o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí

Správce Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů provedl opravu metadat:
  • Skupiny oblastí právní úpravy a zákonného zmocnění: daň z nemovitosti - místní koeficient: zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí - § 12 → daň z nemovitých věcí - koeficient u staveb a jednotek: zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí - § 11 odst. 3 písm. a) ; daň z nemovitých věcí - koeficient u staveb a jednotek: zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí - § 11 odst. 3 písm. b)