kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Lysá nad Labem

Správce Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů provedl opravu metadat:
  • Skupiny oblastí právní úpravy a zákonného zmocnění: školské obvody - mateřské školy: zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání - § 179 odst. 3 → školské obvody - mateřské školy: zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon - § 179 odst. 3 a § 178 odst. 2 písm. b)