Obecně závazná vyhláška č. 2/2016 o udržování čistoty veřejných prostranství, ochraně životního prostředí a ochraně veřejné zeleně na území města Blansko

Správce Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů provedl opravu metadat:
  • Skupiny oblastí právní úpravy a zákonného zmocnění: veřejný pořádek - údržba a ochrana veřejné zeleně: zákon č. 128/2000 Sb., o obcích - § 10 písm. c) - údržba a ochrana veřejné zeleně → veřejný pořádek - údržba a ochrana veřejné zeleně: zákon č. 128/2000 Sb., o obcích - § 10 písm. c) - údržba a ochrana veřejné zeleně; veřejný pořádek - plakátování: zákon č. 128/2000 Sb., o obcích - § 10 písm. c) - plakátování