kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob

Předpisy, ke kterým existuje návaznost

Název Číslo Druh návaznosti Datum nabytí účinnosti Datum vyhlášení
Správce Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů provedl opravu metadat:
  • Název: Liberecký kraj → kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob