kterou se ruší OZV č. 3/2015 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt

Správce Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů provedl opravu metadat:
  • Skupiny oblastí právní úpravy a zákonného zmocnění: místní poplatek z pobytu: zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích - § 14 - z pobytu → zrušovací: ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky - čl. 104 odst. 3 - zrušovací OZV
  • Datum nabytí účinnosti: 13.07.2020 → 11.07.2020