Vyhláška č. 4/2002 o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob

Správce Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů provedl opravu metadat:
  • Datum nabytí účinnosti: 18.06.2002 → 20.06.2002