Obecně závazná vyhláška obce Holasovice, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 "Požární řád obce Holasovice"