OZV o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Předpisy, ke kterým existuje návaznost

Název Číslo Druh návaznosti Datum nabytí účinnosti Datum vyhlášení
Správce Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů provedl opravu metadat:
  • Datum vydání: 23.06.2023 → 22.06.2023
  • Datum nabytí účinnosti: 01.08.2023 → 16.08.2023