o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Správce Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů provedl opravu metadat:
  • Název: Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství → o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství