Obecně závazná vyhláška města Blansko č. 4/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Předpisy, které navazují na tento

Název Číslo Druh návaznosti Datum nabytí účinnosti Datum vyhlášení
Správce Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů provedl opravu metadat:
  • Skupiny oblastí právní úpravy a zákonného zmocnění: místní poplatek za komunální odpad - obecní systém: zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích - § 14 - komunální odpad - obecní systém → místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství: zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích - § 14 - za obecní systém odpadového hospodářství
  • Datum vydání: 29.09.2021 → 21.09.2021