OZV, kterou se stanoví část školského obvodu základní školy zřízené svazkem obcí