kterou se ruší OZV č. 5/2015, o místním poplatku ze vstupného

Správce Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů provedl opravu metadat:
  • Skupiny oblastí právní úpravy a zákonného zmocnění: místní poplatek ze vstupného: zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích - § 14 - ze vstupného → zrušovací: ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky - čl. 104 odst. 3 - zrušovací OZV